Hoofdcontent

Wat is Jogg?

JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. JOGG is een landelijke aanpak, waarbij we op lokaal niveau samen met publieke en private partijen uit de gemeente Bunnik ons inzetten voor een gezonde omgeving.

Waarom JOGG?
Overgewicht is één van de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. Gemiddeld heeft één op de zeven Nederlandse kinderen overgewicht. Dat moet veranderen. De gemeente Bunnik beschikt t.o.v. omliggende gemeente over een relatief klein aantal mensen met overgewicht. Toch zien we dat net als de landelijke trend ook in Bunnik steeds minder wordt bewogen en vaker de ongezonde keuze wordt gemaakt.

Een gezonde omgeving in Bunnik
Binnen de gemeente Bunnik hebben wij als missie om de JOGG-aanpak over de gehele gemeente goed uit te rollen. We willen niet alleen voor onze jongeren een gezonde omgeving creëren, maar uiteindelijk voor alle inwoners.

Samen sterk!
Om die gezonde omgeving te creëren zoeken wij de samenwerking met bedrijven, scholen, verenigingen, de kinderenopvang, de zorg en overige instanties. Gezamenlijk hebben we het doel om om een samenleving te creëren waarin de omgeving juist uitnodigt tot gezond eten en meer beweging. Om dit te bewerkstelligen brengen wij: “Heel Bunnik in beweging!”