Hoofdcontent

Buurtsportcoach

Wij zijn de buurtsportcoaches van jouw gemeente. Wij stimuleren sport en bewegen voor jong en oud. Het team bestaat uit buurtsportcoaches en stagiaires van diverse sportopleidingen.


Mogelijk dat jij ons kent van Sjors Sportief/ Creatief of de activiteiten in de zomer. 
Heb je vragen over sport en bewegen in de gemeente? Neem dan gerust contact met ons op!


Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 2.900 Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.


Email:
buurtsportcoach@sportstimulering.nl
Telefoonnummer: 06 481 754 11